Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Brochure: Verhuizen naar een verpleeghuis

Brentano heeft zich samen met overige verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure voor de cliënt en diens naasten met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing voor de regio Amstelland-Meerlanden.

In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen:

  • 1. De optie om te verhuizen komt in beeld
  • 2. De verhuizing komt dichterbij
  • 3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
  • 4. U krijgt het indicatiebesluit
  • 5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
  • 6. Tijd voor de verhuizing
  • 7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

Klik hier voor de brochure.

Meer weten? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling
t 020 – 445 97 55
zorgbemiddeling@brentano.nl

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij Zorgbemiddeling.