Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Algemene maatregelen bewoners met corona(gerelateerde) klachten

Het kabinet heeft het advies van het Outbreak Management Team (OMT) overgenomen dat corona niet langer een pandemie is, maar zich in de zogeheten endemische fase bevindt.
Dat betekent dat het virus bij het dagelijks leven hoort. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met kwetsbare doelgroepen.
Brentano heeft vervolgens het advies afgewacht van Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) m.b.t. het beleid als bewoners klachten krijgen die kunnen passen bij een coronabesmetting. Zij behoren immers tot de kwetsbare doelgroep.

Wij volgen het beleid van Verenso.
Hieronder kunt u, puntsgewijs, lezen welke maatregelen gelden bij een (verdenking op) Covid-19 en/of bij een uitbraak.

Individuele bewoner met (verdenking op) Covid-19

  • Bij twee of meer klachten, die kunnen passen bij een Covid-19 besmetting, wordt bij de bewoner een PCR-test afgenomen.
  • De bewoner wordt, op de eigen kamer, geïsoleerde verpleegd tot aan negatieve uitslag bij verdenking of tot aan 24 uur symptoomvrij bij een positieve test met een maximum van vijf dagen.
  • Bezoek is mogelijk, waarbij dan het dragen van een mondneusmasker, halterschort en handschoenen verplicht is.

Uitbraak op afdeling

  • Bewoners met Covid-19 hebben bewegingsvrijheid binnen de afdeling.
  • Bezoekers mogen samen met naaste (via de kortste weg) naar buiten.
  • Grote groepsactiviteiten worden vermeden.
  • De maatregelen worden opgeheven zodra de behandelaar dit beslist.

Onze bewoners blijven uiterst kwetsbaar voor besmettingen, of het nu corona is, een luchtweginfectie of griep.
Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten.

Algemeen
Bezoekers met klachten passend bij een luchtweginfectie wordt geadviseerd het bezoek zoveel mogelijk te beperken.
Als de bezoeker toch bij naaste langs wil komen, vragen wij hen een mondneusmasker te dragen.

Heeft u vragen stuur dan een bericht naar info@brentano.nl.
Wij geven u dan zo spoedig mogelijk een reactie.