Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Samen

“Familie en naasten vervullen een centrale rol in het leven van onze bewoners en omgekeerd. Wij erkennen dat zij samen al een lange geschiedenis hebben en wij als zorgprofessionals slechts passanten zijn.”

samen zijn, samen doen 

Het percentage ouderen in Nederland wordt steeds groter. Ouderen die steeds ouder worden en meer zorg nodig hebben. Dat zet de zorg onder druk: de wachtlijsten en -tijden in ziekenhuizen en verzorgingshuizen nemen toe. In dit tempo heeft Nederland in 2040 anderhalf keer meer werknemers in de zorg nodig ten opzichte van 2023. En dan te denken dat er nu al een tekort is aan personeel. 

Veel Nederlanders gaan ervan uit dat opname in een verzorgingshuis betekent dat de zorgmedewerkers goede zorg leveren, maar daarnaast ook zorgen voor een zinvolle daginvulling, veel persoonlijke aandacht geven en dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Brentano levert die goede zorg, maar net als overal in Nederland merken wij ook dat andere zaken die voor ouderen ook belangrijk zijn, onder druk staan. We zien veel eenzaamheid en gebrek aan zingeving en mee kunnen doen bij onze bewoners. Alles bij elkaar opgeteld maakt dat wij nog meer samen met naasten en mantelzorgers willen gaan optrekken. Familie, vrienden, oude buren en zelfs medebewoners spelen allemaal een rol om van elke dag een fijne dag te maken. Een spelletje doen, koffie met een praatje, een aanvullende zorgtaak uitvoeren, het helpt enorm. We zien het geluk bij de families die dit al doen. Dat is niet alleen waardevol voor onze bewoners zelf, maar ook voor hun naasten.

 

Nieuwe visie familieparticipatie

Met ‘SAMEN‘ heeft Brentano vanuit het kwaliteitsplan de visie familieparticipatie bijgesteld en omgezet in activiteiten die aansluiten bij de toekomst en de strategische koers van Brentano. Met deze vernieuwde visie gaan en blijven we met naasten en mantelzorgers in gesprek hoe deze rol te behouden en hoe wij als zorgprofessionals samen met hen de persoonsgerichte zorg aan onze bewoners vorm kunnen geven.

Waarom een nieuwe visie?

– Het samen zorgen voor de bewoners heeft een positief effect op welzijn en kwaliteit van leven.

– Participeren in de laatste belangrijke levensfase van bewoner.

– Door het oplopende personeelstekort wordt er door minder mensen zorg verleend en is samenwerking familie en vrijwilligers bittere noodzaak.

Hoe kunt u een centrale rol blijven spelen in het leven van onze bewoners?

Als naasten of mantelzorger kunt u op allerlei manier een ondersteuning zijn voor onze bewoners. Denk bijvoorbeeld aan: spelletjes doen, (voor)lezen, beweegactiviteiten, samen foto’s kijken, muziek maken of luisteren, afspraken bij o.a. kapper, huisarts, koken, verzorgende taken zoals tandenpoetsen, douchen en nagels lakken of huishoudelijk taken zoals bedden verschonen, de koelkast nalopen. Het kan echt van alles zijn. Van een enkele keer in de maand tot structureel wekelijks. We gaan graag samen met u in gesprek over de mogelijkheden.