Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Decembermaatjes gezocht!
Geef je aandacht cadeau. Geef je aandacht cadeau.

De Roze Loper

Als Stichting Brentano Amstelveen voeren wij het motto Leef je eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn ongeacht zijn seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur, religie en manier van leven. Openheid, acceptatie en respect zijn daarbij belangrijke waarden die wij in onze zorg willen uitdragen. Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld.

De Roze Loper, een initiatief van Roze 50+, is een keurmerk om de sociale acceptatie van LHBTI-personen in deze instellingen te bevorderen en bestaat uit een scan, audit en een certificaat.

Brentano is reeds enige jaren geleden gestart met de bewustwording van (seksuele) diversiteit. Door ludieke acties en laagdrempelige activiteiten is dit thema meerdere keren onder de aandacht gebracht bij medewerkers en (wijk)bewoners.

Wij zijn ons ervan bewust dat het organiseren van incidentele acties en activiteiten onvoldoende is om de sociale acceptatie, veiligheid en de weerbaarheid van LHBTI-personen te waarborgen. Daarom heeft Brentano er in 2019 voor gekozen om het traject van de Roze Loper te doorlopen.

Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een bredere en structurele aandacht is voor (seksuele) diversiteit binnen onze zorgorganisatie.

Ook hebben alle vier de zorglocaties van Brentano, te weten ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Belmonte en Klaasje Zevenster, in december 2019 het Roze Loper certificaat ontvangen.

Op 30 november en 1 december 2020 heeft de hercertificering, met goed resultaat, plaatsgevonden.

Zie voor informatie over het certificaat de Roze Loper de website: www.rozezorg.nl.