Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

De Roze Loper

Voel je welkom bij Brentano
Bij Brentano vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn ongeacht zijn seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur, religie en manier van leven. Openheid, acceptatie en respect zijn daarbij belangrijke waarden die wij in onze zorg willen uitdragen. Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld.

Roze loper
De Roze Loper, een initiatief van Roze 50+, is een keurmerk om de sociale acceptatie van LHBTI-personen in deze instellingen te bevorderen en bestaat uit een scan, audit en een certificaat.

Brentano is reeds enige jaren geleden gestart met de bewustwording van (seksuele) diversiteit. Door ludieke acties en laagdrempelige activiteiten is dit thema meerdere keren onder de aandacht gebracht bij medewerkers en (wijk)bewoners.

Wij zijn ons ervan bewust dat het organiseren van incidentele acties en activiteiten onvoldoende is om de sociale acceptatie, veiligheid en de weerbaarheid van LHBTI-personen te waarborgen. Daarom heeft Brentano er in 2019 voor gekozen om het traject van de Roze Loper te doorlopen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een bredere en structurele aandacht is voor (seksuele) diversiteit binnen onze zorgorganisatie.

Certificaat roze loper
Brentano is sinds 2019 voor alle locaties: ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Belmonte en Klaasje Zevenster in het bezit van het Roze Loper certificaat. Dit certificaat is per januari 2024 weer verlengt. Het certificaat is toegekend voor 3 jaar. 

Leer meer over het certificaat de Roze Loper op de website: www.rozezorg.nl.

Bekijk het youtube filmpje. Hierin vertellen Teo van Zelm en Marie Hammer hun verhaal over gelijkheid en hoe zij hiermee omgegaan zijn.

Kleur de liefde
Vanuit de organisatie is de behoefte breder naar de thema’s intimiteit, seksualiteit en seksuele diversiteit te kijken en ook de behoefte aan intimiteit en seksualiteit onder ouderen meer aandacht te geven. Daarom buigt Brentano zich onder het motto “Kleur de Liefde” in 2024 op het verder uitdragen en verstevigen van dit thema binnen en buiten de organisatie.