Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Kleur de liefde

Voel je welkom bij Brentano
Intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften. De vervulling ervan is nauw verbonden met onze ervaren kwaliteit van leven. Dat geldt voor alle mensen, jong of oud, gezond of ziek, dementerend of niet. Cliënten die wonen of tijdelijk verblijven in een van onze locaties zijn voor een belangrijk deel aangewezen op de kwaliteit van onze zorg, ook waar het gaat om het kunnen beleven van intimiteit en seksualiteit. Bij Brentano bieden wij de ruimte om dit vorm te kunnen geven binnen de eigen mogelijkheden en behoeften.

Roze loper
Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Brentano heeft sinds 2019 voor alle locaties het Roze Loper certificaat. Het roze loper certificaat richt zich met name op acceptatie en bewustwording van (seksuele) diversiteit.

Kleur de Liefde
Vanuit de organisatie is de behoefte hier breder naar te kijken en ook de behoefte aan intimiteit en seksualiteit onder ouderen meer aandacht te geven. Daarom buigt Brentano zich onder het motto “Kleur de Liefde” in 2024 op het verder uitdragen en verstevigen van dit thema binnen de organisatie. Er worden bijeenkomsten, trainingen, e-learnings en toolkits voor medewerkers ontwikkeld rondom dit thema. En de werkgroep Kleur de Liefde organiseert jaarlijks thema activiteiten waaronder de Roze Diners. 

Het goede gesprek
Tijdens het ‘goede gesprek’ of intake met cliënten/naasten worden neutrale vragen gesteld wat ruimte geeft om openlijk over seksuele voorkeur te praten. In dit gesprek kunt u aangeven wat u belangrijk vindt als het gaat om intimiteit en seksualiteit en de beleving hiervan. Ook wordt gevraagd welke ondersteuning u hier eventueel bij nodig heeft, denk aan een duobed, privacymomenten, samen douchen.

Zie onze Informatiekaart en mooie ansichtkaarten bij de downloads rechts.

Hieronder een inspirerend filmpje van Teamleider Chris Nieuwland.

Voor vragen of suggesties rondom dit thema mail naar: kleurdeliefde@brentano.nl