Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze organisatie

Met 600 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers bieden wij dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Dit doen we bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van onze woonzorgcentra. Wij hechten aan de menselijke maat en werken daarom met voldoende mensen in kleine teams.

We zijn gericht op de wensen van onze cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden. Brentano is ruim 40 jaar actief in Amstelveen,  maar onze ervaring in de zorg aan senioren gaat terug tot 1825. In dat jaar opende het eerste Oudemannenhuis van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms de deuren aan de Amsterdamse Herengracht.

Openbare verantwoordingsgegevens zoeken
Op de website Jaarverantwoording Zorg (zie link: archief van DigiMV) kunt u de jaarrekening en de WNT-gegevens van Brentano raadplegen.
Het archief bevat gegevens die rechtstreeks zijn ingevoerd en die als document (bijvoorbeeld jaarrekening) zijn aangeleverd.
Het archief bevat gegevens vanaf het verslagjaar 2000.

Klokkenluidersregeling
Brentano kent een regeling voor mensen die bestuurlijke fouten willen melden.
In de klokkenluidersregeling van Brentano staat hoe u een vermoeden van slecht bestuur kunt melden.