Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze organisatie

Met 550 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers bieden wij dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Dit doen we bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van onze woonzorgcentra. Wij hechten aan de menselijke maat en werken daarom met voldoende mensen in kleine teams.

We zijn gericht op de wensen van onze cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden. Brentano is ruim 40 jaar actief in Amstelveen,  maar onze ervaring in de zorg aan senioren gaat terug tot 1825. In dat jaar opende het eerste Oudemannenhuis van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms de deuren aan de Amsterdamse Herengracht.

Openbare verantwoordingsgegevens zoeken
Het archief van DigiMV bevat verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en de WNT-gegevens van Brentano.
Het archief bevat gegevens die rechtstreeks zijn ingevoerd en die als document (bijvoorbeeld jaarrekening) zijn aangeleverd. Het archief bevat gegevens vanaf het verslagjaar 2000.