Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Complimenten en klachten

Waar u woont en leeft, werken wij. Dat is een bijzondere samenwerking en vraagt van ons specifieke vaardigheden. Als het goed gaat, horen we dat graag en als het niet goed gaat ook.  Een compliment maakt blij, kritiek houdt scherp.
Ben u tevreden over ons, laat het dan niet alleen ons weten, maar geef uw mening ook op ZorgkaartNederland.nl. Dit is een onafhankelijk platform in de zorg dat door steeds meer partijen als een serieuze partij wordt gezien.
Als u ontevreden bent, vragen we u snel te reageren.  Liefst voordat het een echte klacht wordt.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland waarop mensen hun ervaringen kunnen delen met de zorg. Op deze onafhankelijke site kunt u uw waardering geven voor de zorg op onze locaties en bij de thuiszorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrentano is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Ombudsteam
Het is prettig als u uw punten voor verbetering, kritiek of klacht met onze medewerkers kunt oplossen.
Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met ons Ombudsteam.
Mail: ombudsteam@brentano.nl
tel: 06-81456205 (werkdagen)

Geen oplossing
Wanneer bemiddeling van ons Ombudsteam geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Verpleging Verzorging & Geboortezorg.
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Wilsonbekwaam
Bij ons wonen ook mensen die niet hun eigen belangen kunnen behartigen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen èn een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.  Hun positie is geregeld onder de Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In de wet Bopz is voor deze cliënten een apart klachtenrecht opgenomen.Voor de behandeling van Bopz-klachten zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie GGZ Amsterdam.
Klachtencommissie Cliënten
t.a.v. Ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Tel: 020- 788 5140
Mail: klachtencie@ggzingeest.nl