Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Complimenten en klachten

Waar u woont en leeft, werken wij. Dat is een bijzondere samenwerking en vraagt van ons specifieke vaardigheden. Als het goed gaat, horen we dat graag en als het niet goed gaat ook.  Een compliment maakt blij, kritiek houdt scherp.
Ben u tevreden over ons, laat het dan niet alleen ons weten, maar geef uw mening ook op ZorgkaartNederland.nl. Dit is een onafhankelijk platform in de zorg dat door steeds meer partijen als een serieuze partij wordt gezien.
Als u ontevreden bent, vragen we u snel te reageren.  Liefst voordat het een echte klacht wordt.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland waarop mensen hun ervaringen kunnen delen met de zorg. Op deze onafhankelijke site kunt u uw waardering geven voor de zorg op onze locaties en bij de thuiszorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrentano is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Ombudsteam
Het is prettig als u uw punten voor verbetering, kritiek of klacht met onze medewerkers kunt oplossen.
Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met ons Ombudsteam.
Mail: ombudsteam@brentano.nl
tel: 06-81456205 (werkdagen)

Geen oplossing
Wanneer bemiddeling van ons Ombudsteam geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Verpleging Verzorging & Geboortezorg.
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Wilsonbekwaam
Bij ons wonen ook mensen die niet hun eigen belangen kunnen behartigen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen èn een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.  Hun positie is geregeld onder de Wet zorg en dwang (Wzd). In de wet is voor deze cliënten een apart klachtenrecht opgenomen.
Voor de behandeling van WZD-klachten zijn wij aangesloten bij de KCOZ. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend bij het Ombudsteam van Brentano. Zij nemen vervolgens contact op met het secretariaat KCOZ. Zij krijgen een code waarmee ingelogd kan worden op het portaal en de klacht veilig kan worden geupload. De KCOZ neemt contact op met degene die heeft ingediend en de  klager. De klager krijgt ook een code waarmee hij/zij kan inloggen op het portaal KCOZ. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft heeft via het portaal altijd inzage in het klachtendossier.