Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Complimenten en klachten

Waar u woont en leeft, werken wij. Dat is een bijzondere samenwerking en vraagt van ons specifieke vaardigheden. Als het goed gaat, horen we dat graag en als het niet goed gaat ook.  Een compliment maakt blij, kritiek houdt scherp.
Ben u tevreden over ons, laat het dan niet alleen ons weten, maar geef uw mening ook op ZorgkaartNederland.nl. Dit is een onafhankelijk platform in de zorg dat door steeds meer partijen als een serieuze partij wordt gezien.
Als u ontevreden bent, vragen we u snel te reageren.  Liefst voordat het een echte klacht wordt.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland waarop mensen hun ervaringen kunnen delen met de zorg. Op deze onafhankelijke site kunt u uw waardering geven voor de zorg op onze locaties en bij de thuiszorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrentano is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Klachtenregeling Brentano
Het is prettig als u uw punten voor verbetering, kritiek of onvrede met onze medewerkers kunt bespreken en oplossen. Bent u er met onze medewerkers niet uitgekomen? Dan kunt u uw klachtschriftelijk indienen.
Dit kan per email of per post:
e-mail:  klachten@brentano.nl
post   : Stichting Brentano Amstelveen, t.a.v. Raad van Bestuur, Populierenlaan 21, 1185 SE  Amstelveen

Klachtenfunctionaris Quasir
De klachtenfunctionaris adviseert m.b.t. het indienen van een klacht en kan bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot het komen van oplossing. Het is uw eigen keuze of u hier gebruik van wilt maken. Hieraan zijn voor u als klager geen kosten verbonden.
e-mail    : bemiddeling@quasir.nl
telefoon : 085-4874012
post        : Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
Om de communicatie te verbeteren tussen cliënten en Brentano, is er een nieuw meldformulier via Quasir beschikbaar gesteld. Met dit formulier kunnen cliënten in contact komen met een klachtenfunctionaris van Quasir.
U kunt het formulier vinden via deze link: Meldformulier Stichting Brentano Amstelveen.


Geschillencommissie

Wanneer bemiddeling van ons of de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt, kunt u zicht wenden tot de onafhankelijke
Geschillencommissie verpleging, verzorging en geboortezorg
Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag
telefoon: 070-3105380
e-mail   : registrant@degeschillencommissie.nl


Klachtenregeling Brentano onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)
Bij ons wonen ook mensen die niet hun eigen belangen kunnen behartigen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen èn een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.  Hun positie is geregeld onder de Wet zorg en dwang (Wzd). In de wet is voor deze cliënten een apart klachtenrecht opgenomen.
Cliëntvertrouwenspersoon Zorgstem
Voor vragen rondom (het toepassen van) onvrijwillige zorg of rondom Wzd-klachten kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ).
De cliëntvertrouwenspersonen is bereikbaar op:
tel.         088-6781000
e-mail   info@zorgstem.nl

Klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ)
Voor de behandeling van Wzd-klachten is Brentano aangesloten bij de KCOZ.
Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar alleen via Brentano.
Wij nemen vervolgens contact op met het secretariaat KCOZ en krijgen een code waarmee ingelogd kan worden op het portaal en de klacht veilig kan worden geupload. De KCOZ neemt contact op met degene die heeft ingediend en de  klager. De klager krijgt ook een code waarmee hij/zij kan inloggen op het portaal KCOZ. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft heeft via het portaal altijd inzage in het klachtendossier.
Een klacht i.h.k.v. de Wet zorg en dwang kunt u indienen door een mail te sturen naar:
klachten-wzd@brentano.nl
De KCOZ zal de klacht daarna verder behandelen.

Het klachtenreglement kunt u vinden onder de tab ‘publicaties’ of op deze link te klikken.