Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Handige tips voor mantelzorgers

U speelt een centrale rol in het leven van onze bewoners. U weet van gewoontes, van wat iemand prettig en niet prettig vindt en van iemands verleden. Wij streven samen naar een waardig ouder worden en waardig sterven in onze verpleeghuizen. Hieronder een paar praktische tips wat helpt in onze samenwerking.

8 praktische tips:
1.       Contactpersoon
Zorg dat voor u duidelijk is wie op de afdeling uw 1e contactpersoon is van uw naaste. Laat u informeren wie uw vervangend contactpersoon is bij afwezigheid van uw eigen contactpersoon.

2.       Wees duidelijk over uw betrokkenheid
Zeg duidelijk wat u kunt en wilt betekenen in het dagelijks leven van uw naaste. Neem zoveel mogelijk deel aan zorgplanbesprekingen of voortgangsgesprekken.

3.      U bent onmisbaar voor uw naaste èn de zorg
Als mantelzorger weet u als geen ander wat uw naaste belangrijk vindt in het dagelijks leven en de zorg en wat zijn gewoontes zijn. Vraag ook naar de ervaringen van de zorgprofessionals. Zorg dat u in beeld blijft en dat de communicatie open is.

4.       Vraag en zoek antwoorden
Wanneer uw naaste net in een zorgorganisatie woont, heeft u vast vragen over de dagelijkse zaken in de organisatie of over het ziektebeeld van uw naaste. Stel ze en ga zelf ook actief op zoek naar antwoorden.

5.       Accepteren
Soms is het moeilijk te accepteren dat uw naaste nu in een zorgorganisatie woont. Praat erover met mensen die hetzelfde meemaken en met onze medewerkers die voor uw naaste zorgen. Vaak worden er in de organisatie ook familiebijeenkomsten gehouden. Vraag daar naar of organiseer zelf een gespreksgroep.

6.       Belangrijke relatie
De relatie met uw naaste blijft belangrijk. Bedenk en bespreek de mogelijkheden om dingen samen te blijven doen. Vraag om privacy wanneer u daar behoefte aan heeft.

7.       Denk na over de regie 
Is uw naaste niet goed meer in staat om de regie te voeren? Hou dan als mantelzorger de touwtjes in handen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de post voor uw naaste naar het oude of uw adres wordt gestuurd. Vraag op tijd mentorschap of bewindvoering aan.

8.       Deel de zorg
Kijk of er naast uzelf mensen zijn die uw naaste kunnen bezoeken of iets met hem of haar willen doen. Dit kan ook een vrijwilliger zijn. Frisse gezichten zijn voor uw naaste vaak ook prettig en leuk.