Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Nieuwe arbodienst: gezonde werkomgeving dichterbij door samenwerking en investeren in vitaliteit

Brentano zet een belangrijke stap in het waarborgen van Positieve Gezondheid en het behouden van een prettige werkomgeving door een samenwerking aan te gaan met Medisch Consult, een gespecialiseerde partner in verzuimbeheersing, preventie en vitalisering van organisaties en medewerkers. Angelique Schuitemaker, bestuurder van Brentano, legt uit: “We zoeken een arbopartner die aansluit op onze nieuwe koers, gericht op positieve gezondheid voor medewerkers.”

Positieve Gezondheid: investeren in vitaliteit
Brentano erkent steeds meer de impact van Positieve Gezondheid op de organisatie. Deze visie stuurt de koers van de organisatie en vormt de basis voor de zoektocht naar een arbodienst die hierop aansluit. De gezondheid van medewerkers staat centraal, en Brentano investeert in een werkomgeving waarin collega’s zich prettig voelen en de ruimte krijgen om verder te groeien. Met een vergrijzende werknemerspopulatie beseft Brentano dat fysieke en mentale belasting van invloed is op de gezondheid van medewerkers. Oudere werknemers ervaren mogelijk meer uitdagingen op het gebied van fysieke arbeid, wat kan leiden tot vaker ziekteverzuim. “Het is daarom van cruciaal belang om aandacht te besteden aan deze facetten en medewerkers de nodige ondersteuning te bieden”, vertelt Schuitemaker. Hierom investeert Brentano ook door middel van een medewerker en adviseur vitaliteit in prettig en gezond werken.

Medisch Consult: meer regie op verzuim
De samenwerking met Medisch Consult biedt medewerkers van Brentano de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over hun verzuim. In geval van ziekte blijft het eerste contact met de leidinggevende, maar indien nodig wordt Medisch Consult ingeschakeld. “Medisch Consult gaat samen met de medewerker kijken naar wat wél mogelijk is, waardoor de focus verschuift van beperkingen naar mogelijkheden. Dit stelt medewerkers in staat om actief deel te nemen aan hun herstelproces en meer grip te krijgen op hun eigen gezondheid. Wat kan ík doen om mijn gezondheid in balans te brengen en hoe kan Brentano mij hierin ondersteunen. Wij halen samen met de werkgever het beste uit medewerker”, aldus Marc Pennartz, directeur en bedrijfsarts bij Medisch Consult.

“Naast individuele ondersteuning biedt de arbodienst ook een waardevol platform voor onze teamleiders”, vult Schuitemaker aan. In geval van complexe Arbo-gerelateerde kwesties op de werkvloer kunnen zij sparren met professionals van Medisch Consult. “Deze benadering bevordert een proactieve aanpak en stimuleert het denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen.”

“Wat kan er wel? En dus niet: wat kan er niet?”

Door de samenwerking met Medisch Consult neemt Brentano een belangrijke stap in het faciliteren van een gezonde en positief gezonde werkomgeving. Het partnerschap stelt medewerkers in staat om zelf de regie te houden over hun gezondheid en verzuim. “We kijken voortaan: wat kan er wel? En dus niet: wat kan er niet? Zo kunnen onze medewerkers meer regie hebben op hun eigen verzuim,” aldus Schuitemaker.