Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Fijne feestdagen
& een goed 2022 & een goed 2022

Corona – Maatregelen

(update 15 januari 2022)

Vanaf 15 januari 2022  gelden onderstaande regels in onze verpleeghuizen.

Mondkapje, 1,5 meter afstand maatregel en hygiëne

 • Reinig uw handen bij de hoofdingang en opnieuw voordat u de etage betreedt. Er staan overal handhygiënezuilen.
 • Het dragen van een mondkapje binnen onze locaties blijft van kracht. Dit geldt voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder. Bij de hoofdingang liggen mondkapjes.
 • Het dragen van een eigen (stoffen) mondkapje is niet toegestaan.
 • Wij vragen u om in de algemene ruimtes van onze locaties, ook in de liften, restaurants en op het terras, de 1,5 meter afstand maatregel in acht te nemen evenals de hygiëneregels.
 • In het restaurant of op het terras mag het mondkapje alleen af als men aan tafel zit en de 1,5 meter afstand is gewaarborgd.
 • In de liften zijn maximaal 2 personen toegestaan.

Bezoek
Algemeen
We gaan ervan uit dat alle bezoekers zelf hun verantwoordelijkheid zullen nemen en alleen komen als zij géén Corona gerelateerde klachten hebben of in thuisquarantaine zitten.

 • Doe voordat u op bezoek komt thuis een zelftest (advies RIVM)
 • Kom maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Schud geen handen.
 • Onze restaurants hebben, vanwege de 1,5 meter afstand maatregel, beperkte zitruimte.

Bezoek op appartement en/of restaurant

 • Op het appartement mogen maximaal 2 personen per dag op bezoek; dit i.v.m. de te houden afstand.
  In ons restaurant mogen maximaal 4 bezoekers per dag per bewoner komen.
  Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee. Hoe u dit onderling binnen de familie afspreekt is aan uzelf.
 • Het dragen van een mondkapje op het appartement is niet verplicht maar wij adviseren u dringend om ook hier wel de nodige afstand tot elkaar te bewaren of anders wel een mondkapje te dragen. Zorg voor voldoende frisse lucht tijdens uw bezoek op het appartement.

Bezoek op huiskamers
Op alle locaties zijn de huiskamers open voor bezoek. In de huiskamer mogen maximaal 4 bezoekers per dag per bewoner komen, mits de 1,5 meter te waarborgen is. Wij vragen de bezoekers zelf in de gaten te houden of er mogelijk andere bezoekers gebruik willen maken van de huiskamer en elkaar de ruimte te geven. Het zorgteam kan zelf aangeven of zij nog andere afspraken met u willen maken om het bezoek in goede banen te leiden.

Contactberoepen
Contactberoepen (kapper, pedicure, schoonheidsspecialisten) zijn tot 17.00 uur weer welkom.

Bijeenkomsten
Ook hier staat de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers voorop.
Uit voorzorg worden er tot eind januari 2022 geen bijeenkomsten meer gepland voor familie.

Restaurant BijKlaasje
Restaurant BijKlaasje valt onder de maatregelen die gelden voor alle horeca en is daarom tot en met  25 januari 2022 gesloten.


Tot slot

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als u corona-gerelateerde klachten heeft.
  Laat u testen bij de GGD en wacht de uitslag thuis af.

 

Algemene vragen
Wij hebben een ‘Veel gestelde vragen‘-lijst opgesteld m.b.t. Corona.
Deze kunt u vinden op de pagina ‘Publicaties (Coronamaatregelen)’ of zie onderstaande link.

Veel gestelde vragen

Voor vragen kunt u mailen naar info@brentano.nl
Brentano blijft de ontwikkelingen over het Coronavirus nauwlettend volgen en blijft u op de hoogte houden van eventuele nieuwe maatregelen.


Meer informatie over het Corona-virus?

www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel met het landelijke crisisnummer: 0800-1351