Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Nieuwe dienst “Volledig Pakket Thuis” – Een stap naar een langer en zelfstandiger leven

In een tijd waarin steeds meer mensen willen blijven wonen in hun eigen huis, zijn we blij om onze nieuwe dienst, “Volledig Pakket Thuis,” te introduceren. Dit programma, genaamd GeWoon Thuis, is gemaakt om ouderen en mensen die extra hulp nodig hebben te ondersteunen, zodat ze langer en veiliger in hun eigen huis kunnen blijven.

Met “Volledig Pakket Thuis” werken we samen met u, uw familie en onze coördinator GeWoon Thuis, om te bepalen welke hulp u nodig heeft en hoe we deze kunnen verdelen over verschillende momenten. Anders dan normale thuiszorg, regelen wij alles voor u, zodat u de juiste zorg krijgt.

Het verschil met thuiszorg
Thuiszorg wordt doorgaans geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (of Wlz zonder VPT). GeWoon Thuis van Brentano wordt geleverd vanuit de Wet Langdurige Zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis. Vrijwel alle zorg wordt georganiseerd en geleverd door Brentano.

Dit doet Brentano in samenwerking met andere organisaties. Bij een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz is Brentano het aanspreekpunt. Daarin verschilt deze zorg van thuiszorg, die u vaak zelf of via uw mantelzorger regelt.

Positieve Gezondheid en GeWoon Thuis, wat bedoelen we daarmee?

Bij Brentano kijken we naar de veerkracht die we als mensen bezitten. Ondanks ziekte of tegenslag kunnen we een zinvol leven blijven leiden. Dit heet Positieve Gezondheid.

We kijken naar wat er allemaal nog goed gaat, waar u ondersteuning bij kan gebruiken en wat er voor u belangrijk is om een zinvol leven te hebben. Dit is belangrijk, want op deze manier blijven vaardigheden die u nog zelfstandig uit kunt voeren zo lang mogelijk behouden.

Naast de zorg die u misschien nodig heeft luistert u misschien graag naar muziek, houdt u van een spelletje of drinkt u gewoon gezellig een kop koffie met andere mensen? Een belangrijk onderdeel van GeWoon Thuis ligt daarom ook op het gebied Welzijn.  Door op deze manier naar zorg te kijken leggen we de regie meer in handen van degene waar het om gaat, en dat bent u. Daarnaast gaat het op deze manier lukken om de zorg de komende jaren organiseerbaar en uitvoerbaar te houden met elkaar.

Voor GeWoon Thuis betekent dit dat we met elkaar kijken naar hoe we dit voor u op maat kunnen afstemmen. Dit doen we aan de hand van de volgende punten:

– Wat kunt u nog zelfstandig?
– Waar kunt u mee geholpen worden door de mensen om u heen?
– Waar zouden we onze expertise met technologie kunnen inzetten?
– En wat kan Brentano voor u doen?

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Om gebruik te kunnen maken van “Volledig Pakket Thuis,” heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig, die wordt beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Maakt u zich geen zorgen, we helpen u graag bij de aanvraag van deze indicatie. Als u al zo’n indicatie heeft, is het makkelijk om deze om te zetten naar “GeWoon Thuis.

We zetten ons in voor onze gemeenschap en willen u helpen om een gezondere en zelfstandige levensstijl te behouden. “Volledig Pakket Thuis” is een belangrijke stap in die richting en we zien ernaar uit om deze dienst aan te bieden aan degenen die het nodig hebben.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over “Volledig Pakket Thuis” en hoe het kan bijdragen aan een langer en zelfstandiger leven, kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling:

t  020 – 445 97 55
zorgbemiddeling@brentano.nl
Coördinator Gewoon Thuis: Evelyn de Groot