Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze verpleeghuiszorg

In al onze locaties bieden wij zorg in de breedste zin van het woord. Deze is altijd gericht op wat u nodig heeft om een zo prettige mogelijke dag te hebben. Onze zorg omvat onder meer: verzorging, verpleging en intensieve zorg.


Verblijf mét en zónder behandeling

U kunt binnen Brentano wonen met behandeling of zonder behandeling. Dit zijn de verschillen:


Verblijf met behandeling

Als u bij Brentano met behandeling woont, krijgt u medische zorg van de zorginstelling. Bijvoorbeeld van de verpleeghuisarts, psychiater of specialist ouderengeneeskunde. U heeft dus geen eigen huisarts of apotheek meer. Ook regelt de zorginstelling behandelingen van de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, tandarts en pedicure. Alle behandelingen worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw huisarts kunt u in dat geval dan ook opzeggen. Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kunt u het beste met de zorginstelling en uw zorgverzekeraar overleggen of u deze op kunt zeggen.


Verblijf zonder behandeling

Woont u bij Brentano zonder behandeling, dan blijft uw huisarts medisch eindverantwoordelijk voor u. U behoudt dan ook uw eigen huisarts of een vervangend huisarts in Amstelveen, indien uw huidige huisarts praktijk houdt buiten Amstelveen.

Wel zult u overstappen naar onze instellingsapotheek Farmadam. De medische zorg die u nodig heeft valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat geldt ook voor behandelingen van de fysiotherapeut, tandarts, logopedist, ergotherapeut en pedicure. Mogelijk is het verstandig om uw aanvullende zorgverzekering hierop aan te passen. U kunt het beste met de zorginstelling en de zorgverzekeraar overleggen wat in uw situatie de beste keuze is.


Partner meeverhuizen

Op een echtparenappartement kan uw partner meeverhuizen, ook als die geen Wlz-indicatie heeft. Een partneropname is zowel mogelijk binnen Brentano zonder behandeling als met behandeling.

 

In onze dementiezorg gaan we uit van het hier & nu. Dat doen de bewoners immers ook. We bieden structuur, rust, ritme, plezier en beweging tegelijkertijd, net waaraan behoefte is.
Wanneer mensen angstig en onrustig zijn, kiezen we voor afleiding en affectie. Soms duurt het even voor wij samen de juiste benadering hebben gevonden, soms is medicatie nodig, maar het lukt om mensen rustiger en minder angstig te laten zijn.

Mensen met dementie wonen bij ons in een huiselijke omgeving. Iedereen heeft een eigen appartement, maar overdag vinden de meeste bewoners het fijn in de huiskamer. Daar wordt gegeten, zijn mensen bezig en is er ook alle ruimte voor rust.


Goed om te weten?


Meer weten?

t 020 – 445 97 55
m zorgbemiddeling@brentano.nl