Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze wachtlijst en woonaanbod

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Actief plaatsen:
– Dreigende crisis (thuis)
– Niet passende zorg
– (Tijdelijk) andere aanbieder bespreekbaar
– Voorkeuraanbieder leidend

2. Wacht op voorkeur:
– Specifieke locatie/woonwens
– Partner opname

3. Wacht uit voorzorg:
– Wel interesse, maar nog geen komen wonen wens. Pas nadat gekozen is voor status 1 of 2 voeren wij de wachtlijstdatum in.

Let op!

Wij hebben zeer beperkt mogelijkheden voor mensen met een indicatie ZZp 4. De wachttijd kan behoorlijk oplopen. Dit betreuren wij.

Ons woonaanbod

Wanneer er een appartement beschikbaar komt, nemen wij contact met u op. U moet dan na bezichtiging binnen 5 dagen komen wonen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz). Heeft u meer tijd nodig? Dan zijn wij verplicht deze extra dagen bij u in rekening te brengen.

Goed om te weten: 

  • Wonen in een verpleeghuis vereist een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Via de website van CIZ kunt u zich aanmelden voor een indicatie. Ook uw familie of huisarts kan de aanmelding voor u regelen.
  • Wij verzorgen ook rondleidingen
  • Wij werken samen met apotheek Farmadam en verzoeken nieuwe bewoners over te stappen naar deze apotheek.

Meer weten?
t 020 – 445 97 55
m zorgbemiddeling@brentano.nl

Bekijk de brochure: “Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden”