Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Wijkverpleging

Onze wijkverpleging

Brentano wijkverpleging geeft zeven dagen per week en 24 uur per dag zorg en ondersteuning bij mensen thuis. Dit doen wij met zes wijkteams. Wij zijn actief in de gemeente Amstelveen in de postcodegebieden 1181 t/m 1183 en 1185 t/m 1188.

Naast zorg en ondersteuning kijken wij ook naar de mogelijkheden, naar wat iemand kan. Hoe meer u de regie over uw leven in eigen hand houdt, hoe vitaler en zelfverzekerder u zich voelt.
Ondanks beperkingen, want voor veel is een oplossing.
Ons werk is er op gericht dat mensen zo zelfstandig en zo veilig mogelijk thuis kunnen wonen. Met u en uw familie/mantelzorger maken we afspraken over onze zorg en ondersteuning. Dit leggen we vast in een zorgplan. De wijkverpleegkundige werkt samen met uw huisarts, uw apotheek en met specialisten. De wijkverpleegkundige kan u ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, de diëtist of andere hulp bij u in de buurt. U krijgt een contactpersoon.

Wij bieden

Persoonlijke verzorging: wassen en douchen, aan- en uitkleden, hulp bij toiletgang/incontinentiemateriaal, aan- en uittrekken steunkousen, scheren/opmaken, verzorgen van gebit en nagels.
Verpleegkundige zorg:  injecties geven, wondverzorging, stomaverzorging, regelen van indicaties, advies en instructie bij omgaan met beperking en hulpmiddelen.
Huishoudelijke verzorging: schoonmaak van de woning, verzorging was- en linnengoed, boodschappen doen.
Hulp bij beginnende dementie: persoonlijke verzorging, ritme en structuur aanbieden, inschakelen specialistische zorg waar nodig.
Palliatieve zorg: verzorgen van eten en drinken, pijnmedicatie, huidverzorging, wassen, helpen bij toiletgang/incontinentiemateriaal, nachtzorg.

Kosten en indicatie

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
De wijkverpleegkundige stelt met u en uw familie/mantelzorger een indicatie op die past bij uw persoonlijke situatie.
Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is voor iedereen verzekerd in het basispakket. Deze zorg heeft dan ook geen eigen bijdrage.
Voor de zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

  • Krijgt u huishoudelijke hulp via de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage.
  • Krijgt u huishoudelijke hulp van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor de intensieve zorg vanuit de Wlz.

Aanvragen wijkverpleging

U kunt wijkverpleging aanvragen via een centraal aanmeldportaal: www.wijkzorgamstelveen.nl Via een overzichtelijk aanvraagformulier kunt u benodigde wijkzorg aanvragen en aangesloten zorgorganisaties in Amstelveen zullen de voor u meest passende wijkzorg aanbieden. Bekijk onderstaande filmpje voor uitleg.

Casemanagement

Mocht u of uw naaste hulp en ondersteuning nodig hebben na de diagnose dementie dan kunt u een casemanager inschakelen. Een casemanager dementie weet precies de weg in het oerwoud aan regelgeving, wetten en mogelijkheden op zorggebied, en heeft ervaring waar u op mentaal gebied mee te maken krijgt. Als onafhankelijke begeleider zal de casemanager u informeren, emotionele begeleiding bieden en de nodige zorg voor u regelen.

Meer weten?  
t 020 – 445 97 55
m zorgbemiddeling@brentano.nl

Brentano is ISO gecertificeerd (ISO 9001:2015).

Onze publicaties bekijken?
Klik hier.

Uw waardering geven?