Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Word nu vriend

Onze Vrienden van Brentano

Doelstellling
Stichting Vrienden van de Stichting Brentano Amstelveen (hierna te noemen Vrienden van Brentano) met zetel te Amstelveen is opgericht op 17 juni 1987 en heeft statutair als doelstelling het verlenen van financiële steun aan de door Stichting Brentano Amstelveen (hierna te noemen Brentano) beheerde zorginstellingen voor zover dit betreft aanschaffingen en activiteiten die niet door Brentano uit aan de haar ter beschikking staande inkomsten bekostigd kunnen of mogen worden. De werkzaamheden van Vrienden van Brentano richten zich op het bijeenbrengen en beschikbaar stellen van gelden nodig voor het bereiken van haar statutaire doelstelling en het mede in verband daarmee regelmatig voeren van overleg met de Raad van Bestuur en medewerkers van Brentano.

Wat doen wij
Een mens is heel veel meer dan zijn of haar beperking of hoge leeftijd. Naast zorg en verpleging wil ook gewoon een prettige dag hebben met zo nu en dan iets extra’s.
Voor de extra’s is de Stichting Vrienden van Brentano. Zo financierde de stichting iPods voor mensen met dementie, worden jaarlijks de bloemenbakken op al onze locaties gevuld met zomergoed, gaan er jaarlijks donaties naar de BoodschappenPlusBus en worden er diverse optredens mogelijk gemaakt.U begrijpt, bijdragen zijn altijd meer dan welkom.

Ons rekeningnummer is NL23RABO039.23.30.849

t.g.v. Stichting Vrienden van Brentano

Wij zijn geregistreeerd als Anbi-instelling.
RSIN 8167.73.427

Deelnemers aan de Vriendenloterij kunnen ons extra steunen door Stichting Vrienden van Brentano als favoriet aan te vinken.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Stichting Brentano Amstelveen
Populierenlaan 21
1185 SE  Amstelveen
vrienden@brentano.nl

Bestuur
dhr. M.V.M. Douqué (voorzitter)
dhr. P. Verhoeven (penningmeester)
dhr. P. van Gulik (secretaris)
dhr. W.A.J.M. Geels (lid)
mw. E.A. Zuidema (lid)

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor zijn/haar werkzaamheden voor Vrienden van Brentano.