Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Vrienden van Nieuw Vredeveld

De geschiedenis van de “Vrienden” stichting gaat terug naar 1991, toen op 5 december de eerste vergadering werd gehouden. De oprichters waren van mening dat de kwaliteit van zorg en welzijn voor onze ouderen niet achteruit mocht gaan ten gevolge van de bezuinigingen door de overheid. In die vergadering werden de statuten van de Stichting vastgesteld en de taken onder de leden verdeeld. Om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen moesten fondsen worden gevonden en in een eerste actie werd, huis aan huis, een introductiebrief verspreid. Gekozen werd voor de postcodegebieden 1181 en 1182. Hierin liggen de wijken Elsrijk, het Dorp en Randwijck, terwijl Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld hierbinnen centraal ligt. Op deze eerste mailing van 11.000 wervingsbrieven ontvingen wij van 476 donateurs een positieve reactie. De eerste opbrengst leverde een prima startkapitaal op.

Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld is sinds 2011 onderdeel van Stichting Brentano Amstelveen.

Ons rekeningnummer is NL83INGB0000393122
t.g.v. Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld
Wij zijn geregistreerd als Anbi-instelling (RSIN 81.53.42.512)

Contactgegevens
zie Vrienden van Brentano
tel: 020-645 98 67
mickywagenaar@hotmail.com

Bestuur
Op 1 januari 2021 is het bestuur Stichting Vrienden Nieuw Vredeveld opgegaan in Stichting Vrienden van Stichting Brentano Amstelveen.

De werkzaamheden richten zich op het bijeenbrengen en beschikbaar stellen van gelden nodig voor het bereiken van haar statutaire doelstelling en het mede in verband daarmee regelmatig voeren van overleg met de Manager Zorg en medewerkers van Nieuw Vredeveld. De opbrengsten van donaties en specifieke sponsorwerving zijn uitsluitend enkel en alléén bestemd voor de belanghebbenden van Nieuw Vredeveld.

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor zijn/haar werkzaamheden voor Vrienden van Brentano.