Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze visie

De meeste mensen voelen zich het beste wanneer zij gestimuleerd en geprikkeld worden door hun eigen omgeving (sociaal en cultureel). Familie, werk, vrienden en kennissen, leren, hobby’s; het geeft het gevoel dat je ertoe doet. Dat je nuttig bent en je leven in de hand hebt. Wanneer, om welke reden ook, mensen niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, zijn velen geneigd vooral te kijken naar de onmogelijkheden. Als ook de omgeving die onmogelijkheden bevestigt, winnen gevoelens van machteloosheid en afhankelijkheid het van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden, ondanks beperkingen, worden benadrukt.
Dat er wordt gekeken naar wat wel kan, wat vandaag kan, in het hier en nu en dan mensen gewoon een prettige dag hebben.

Wij werken daarom vanuit de visie dat elk mens ongeacht beperkingen (meestal) in staat blijft een eigen regie te voeren.
Dit houdt mensen betrokken en vitaal. ‘Leef je eigen Leven!’ is dan ook ons motto.

De kernwoorden waarop we onszelf steeds toetsen zijn:
Zorgvuldig
Aangenaam
Betrouwbaar
Ons vaste uitgangspunt voor onze manier van werken is ‘Wat wil de klant?’ en ‘Hou het klein en haalbaar!’.

In de praktijk betekent het dat wij mensen professionele en hoogwaardige zorg en ondersteuning bieden, zonder afbreuk te doen aan het individu. Zo blijft er ruimte voor eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plezier.
Onze organisatie kijkt naar mogelijkheden en kansen. Voor cliënten en voor onszelf. Dat doen we samen en gelijkwaardig aan elkaar.

De visie is vertaald naar onze wijkverpleging, dagelijkse dementiezorg en zorg en verpleging (somatiek). De bestanden kunt u downloaden.