Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Reactie RvB en CCR op publiciteit Nieuw Vredeveld

Helaas is onze locatie Nieuw Vredeveld opnieuw op een negatieve manier in de publiciteit gekomen.
Wij vinden het belangrijk om u vanuit Brentano te informeren.

Wij vinden het geschetste beeld te eenzijdig en vooral heel naar en verdrietig voor onze bewoners en hun familie.
Ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. Voor velen is Nieuw Vredeveld een prettige plek om te wonen en waar met veel liefde zorg wordt verleend.

Alle signalen, positief en negatief nemen wij serieus, hier gaan wij zorgvuldig mee om.

De ouderenzorg maakt een grote verandering door naar zware zorg, vooral in zorg voor bewoners met dementie is dat merkbaar.
In maart van dit jaar hebben wij een plan van aanpak gemaakt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit plan hebben wij gedeeld met het Zorgkantoor en de Inspectie van Gezondheidszorg. Ook de gemeente heeft het plan indertijd ontvangen.

De afgelopen maanden is erg hard gewerkt om het plan tot een goed einde te brengen: er zijn veel scholingen geweest en de dossiers zijn op orde gebracht. Daarnaast is een plan voor dagbesteding gemaakt en in werking gezet. En, getuige de vele positieve reacties, met succes!

Onze medewerkers en vrijwilligers in Nieuw Vredeveld zijn goed bezig met deze nieuwe manier van werken.
Wil dat zeggen dat dan alles op orde is? Nee, dat zeggen wij niet, er is altijd ruimte voor verbetering en daar blijven wij mee bezig.

Met de Inspectie van Gezondheidszorg en het Zorgkantoor hebben wij regelmatig gesprekken gevoerd over de voortgang, en zij hebben zich positief uitgelaten over de stappen die wij nemen.

Wij hebben in mei jl. met de Inspectie van Gezondheidszorg afgesproken dat zij nog een keer een bezoek zullen brengen. Ik verwacht dat zij dat in de komende tijd ook zullen gaan doen.

Onze bewoners hebben nu veel meer zorg nodig dan een aantal jaren geleden.
Steeds meer bewoners hebben dementie. En zijn veel verschillende vormen van dementie, soms leidt dat tot gedrag dat moeilijk te begrijpen is.
Hier zullen wij onze medewerkers op blijven scholen.

Lies Zuidema
Raad van Bestuur

 

De Centrale Cliëntenraad is zeer teleurgesteld in alle negatieve publiciteit in de pers.

Als Centrale Cliëntenraad zijn wij betrokken bij alle plannen tot verbetering van de situatie in Nieuw Vredeveld. Deze veranderingen kosten tijd en vergen heel veel van betrokkenen, medewerkers en bewoners.
In dit veranderingsproces benaderen we elkaar op een positieve wijze. Want alleen op die manier kunnen we samen tot een goed resultaat komen.

Negatieve uitlatingen in de pers werken in onze beleving averechts en maakt het voor de betrokkenen erg moeilijk.
De Centrale Cliëntenraad wil vooral de positieve veranderingen met elkaar delen en vieren.
Op die wijze zullen we elkaar versterken om het gewenste resultaat zo spoedig mogelijk te bereiken.

Binnen Brentano blijven we elkaar vooral aanspreken op positieve inzet, waarbij we voor ogen houden dat het welzijn van onze bewoners ieders wens is.

Pim Geels
Namens de Centrale Cliëntenraad

 

Inspectie bezoekt Nieuw Vredeveld

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 12 juli jl. met drie inspecteurs een onaangekondigd bezoek gebracht aan Nieuw Vredeveld.
Het bezoek kwam niet geheel onverwacht. De Inspectie had ons al laten weten dat zij binnen enkele weken onaangekondigd bezoek zouden brengen aan een van onze locaties.
Uit de mondelinge terugkoppeling aan het einde van de dag hebben wij kunnen opmaken dat zij geen situaties hebben geconstateerd die directe maatregelen vereisen en wij duidelijk op de goede weg zijn. Dat is goed nieuws!
Wij verwachten het conceptrapport binnen vier weken te ontvangen en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.
Henny Beemsterboer
Manager Nieuw Vredeveld