Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Word nu vriend

Woonzorgcentra

Als thuiswonen niet meer gaat, kunt u bij ons komen wonen. U krijgt een appartement, dagelijks zorg en verzorging, maaltijden en u kunt gebruik maken van activiteiten.
Samen bekijken we wat voor u een zo prettig mogelijke dag is en wat wij daarvoor kunnen organiseren.
Het appartement waar u gaat wonen omvat een zit/slaapkamer, douche/toilet en een kitchenette. Verder zijn aanwezig een alarmsysteem, telefoon- en tv-aansluiting en een zonnescherm. De appartementen worden door ons schoongehouden.
Wij hebben vier locaties:

Alle locaties beschikken over een restaurant, tuin of terras, pedicure/manicure en een kapper.

Algemene voorwaarden per 1 januari 2017
U wilt natuurlijk weten welke algemene voorwaarden gelden zodra u zorg afneemt van Brentano.
Algemene voorwaarden voor verpleging, verzorging en thuiszorg gaan over rechten en plichten in de zorg. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen; ActiZ, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en NPCF.
Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe voorwaarden. Hiervoor heeft Actiz samen met BTN, Consumentenbond, LOC en NPCF één nieuwe folder algemene voorwaarden en Zorg- en dienstverleningsovereenkomst ontwikkeld. Dus eenzelfde folder die aan álle bewoners en thuiszorgcliënten wordt verstrekt, voor zowel zorg met verblijf als zorg zonder verblijf.

De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst sluiten.
Mensen die al zorg hadden voor 1 januari 2017 kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, neem dan contact met ons op.

Meer weten?
t 020 – 445 97 55
m  zorgbemiddeling@brentano.nl

Uw kosten
Voor wonen met zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en burgerlijke staat. Meer informatie hierover geeft het Centraal Administratiekantoor (CAK)
t 0800 – 0087
www.hetcak.nl

Onze publicaties bekijken?
Klik hier.