Wilt u zorg aanvragen? 020 - 4459755 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Word nu vriend

Minister Hugo de Jonge bij Klaasje Zevenster: Aftrap Waardigheid en trots op locatie

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf vorige week de aftrap voor het programma Waardigheid en trots op locatie.
Dat deed hij in verpleeghuis Klaasje Zevenster, onderdeel van Brentano Amstelveen.
Het programma ondersteunt zorgaanbieders om goede en liefdevolle zorg te bieden aan hun cliënten.
Een scan vertelt de zorgorganisaties of ze de goede dingen doen en hoe de locatie scoort ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen kunnen op maat ondersteuning krijgen of dienen als voorbeeld voor collega-organisaties.

Meer ouderen
Tijdens de officiële presentatie vertelde de minister over de grote waarde van dit programma: ‘Wat we te doen hebben, is ons voorbereiden op een toekomst met wezenlijk meer ouderen.
‘Dat vraagt om stappen in de kwaliteit van de ouderenzorg en in het instituut verpleeghuiszorg. We hebben daarom gekozen voor een nieuwe norm voor wat we als kwaliteit beschouwen: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.’

Ruud van Ommeren, voorzitter van de cliëntenraad Klaasje Zevenster. ‘Kwaliteit verbeteren moet je doen door kleine stappen te zetten’, zei Ruud van Ommeren, voorzitter van de cliëntenraad van Klaasje Zevenster. ‘Dat motiveert. En als het je is gelukt om zo’n stap te zetten dan moet je dat vieren. Ik hoop dat alle verpleeghuislocaties zich hiervoor openstellen, dat ze zich kwetsbaar durven opstellen.’

 

Mooie dag
‘Een mooi moment om in de spiegel te kijken’, vond coördinerend verpleegkundige Bouchra Oudghiri. Het initiatief kwam van de locatie zelf.
Bij Klaasje Zevenster is veel aandacht besteed aan het aantrekken van stagiaires en ondersteunende diensten, zoals een muziektherapeut.
Heel mooi, vond De Jonge: ‘Een deel van de oplossing voor de korte termijn komt daar vandaan: versterking van de inzet van je personeel en verbreding van je expertise.’
Klaasje Zevenster heeft al een forse stap gezet in de omschakeling van verzorgingshuis naar verpleeghuis, maar er is nog op verschillende terreinen winst te boeken.
Niet alleen in personele uitbreiding, maar ook in zaken als decubitusbestrijding en mondzorg.
Verderop in het gesprek zei De Jonge dat het belangrijk is om te beseffen dat de zorgvragen in het verpleeghuis zwaarder worden nu mensen langer thuis blijven wonen.

Dan is het zaak ook met zulke aandachtspunten rekening te houden en hierop beleid te ontwikkelen.
Het kwaliteitskader leeft dan ook heel sterk voor de medewerkers, onderstreepte locatiemanager Henny Beemsterboer. ‘Je houdt van deze mensen en wilt ze een mooie oude dag bieden’

Op de foto minister Hugo de Jonge (rechts) met diverse vertegenwoordigers van cliëntenraden, onder wie Ruud van Ommeren (naast de minister). Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Klaasje Zevenster.
De foto is gemaakt door Brentano-vrijwilliger Jaap van Linge.

 Hele artikel lezen?
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/startbijeenkomst-waardigheid-en-trots-op-locatie-met-hugo-de-jonge/

 

 

Op de foto minister Hugo de Jonge met diverse vertegenwoordigers van cliëntenraden, onder wie Ruud van Ommeren. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Klaasje Zevenster.
De foto is gemaakt door Brentano-vrijwilliger Jaap van Linge.